IKIMETSÄN YSTÄVÄT RY

Luonnonperintösäätiön suojelemaa metsää Kiikalassa

Ikimetsän ystävät ry perustettiin tammikuussa 2005 Luonnonperintösäätiön tukiyhdistykseksi. Yhdistyksen päämääränä on metsäluonnon suojelu ja suojelumyönteisyyden kasvattaminen. Pyrimme siihen, että luonnontilaiset ja luonnontilaa kohti palautuvat metsät saisivat sen, mitä ne ansaitsevat: tulevaisuuden.

 

Metsän suojeleminen on metsänomistajalle nykyään taloudellisesti vähintään yhtä kannattava vaihtoehto kuin metsän hakkaaminen.

 

 

Vapaaehtoiset suojelumahdollisuudet, Luonnonperintösäätiö ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO sekä WWF:n Perintömetsä-ohjelma, antavat valinnan varaa. Ikimetsän ystävät ry toivoo osaltaan voivansa edistää uusien, luonnonsuojelulailla pysyvästi rauhoitettujen suojelualueiden syntyä, mutta myös talousmetsien luonnonarvojen parempaa huomioon ottamista.

Ikimetsän ystävät ry:n toimintamuotoja:

  • metsänomistajien ja metsistä huolestuneiden neuvonta ja tukeminen metsiensuojeluasioissa
  • tiedotus metsien biologisesta, kulttuurisesta ja sosiaalisesta merkityksestä
  • rauhoitettavaksi sopivien metsien etsiminen maastoselvityksin, ilmoituksien ja kiinteistönvälittäjien kautta --> myynnissä olevista vanhoista metsistä yhdistys vinkkaa Luonnonperintösäätiölle
  • metsäretkien ja ennallistamistalkoiden järjestäminen Luonnonperintösäätiön suojelualueille
  • uusien toimintamahdollisuuksien ideointi metsiensuojelusta kiinnostuneille.