Urskogens vänner är en förening som strävar till att främja skogsskydd. Skogen behöver någon som står upp för den för representerar vår mest ursprungliga natur.

I södra Finland huggs skog i genomsnitt över 10 hektar i timmen, dygnet runt och året om. Här och där finns det ännu urskog som sparats från skogsmaskiner. I dessa skogar råder fortfarande naturens kretslopp och de erbjuder en livsmiljö för otaliga sällsynta organismer.

Stiftelsen för naturarv sr strävar att beskydda dylika skogar som är i så naturenligt skick som möjligt. Skogarna skyddas permanent på basis av naturskyddslagen. Fonden skaffar skog med hjälp av donationer, som fullt används till inköp av skogsmark. Passliga skyddsobjekt söks i första hand söder om Lapplands län, eftersom endast ett par procent av skogen i detta område är beskyddat. Stiftelsen för naturarv har med donationsmedel lyckats skaffa redan elva skyddsskogar på olika håll i Finland.

Urskogens vänners uppgift är att stöda Stiftelsen för naturarv genom att t.ex. stå för utgifter som uppkommit från marknadsföring, telefonsamtal och resor. Föreningen har tidvis lyckats med att anställa en person vars uppgift har bl.a. varit att leta efter passliga skyddsskogar.

Urskogens vänners medlemmar får regelbundet ett medlemsbrev med information om Stiftelsen för naturarv och Urskogens vänners ärenden. Föreningen ordnar olika evenemang för sina medlemmar, såsom t.ex. utflykter och talko-arbete i skyddsskogarna. Medlemsavgiften för Urskogens vänner är 25 euro i året. Familjemedlemsavgiften är 10 euro och avgiften för studerande, arbetslösa och andra mindre bemedlade är 17 euro. Medlemsavgiften (supportavgift) för föreningar är minst 100 euro. Avgiften betalas in på Urskogens vänners konto (Tampereen seudun Osuuspankki) IBAN FI32 5537 0120 0539 06, SWIFT (BIC) OKOYFIHH. Kom ihåg att skriva ditt namn och dina kontaktuppgifter i meddelande-fältet.