IKIMETSÄN YSTÄVÄT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2022

1.Metsiensuojelun edistäminen

1.1 Metsiensuojelun keinoista tiedottaminen

Vuonna 2022 Ikimetsän ystävät ry tekee tunnetuksi vapaaehtoista metsiensuojelua ja mahdollisuuksia osallistua siihen. Yhdistys pitää esillä etenkin Luonnonperintösäätiötä ja kertoo mahdollisuudesta tehdä lahjoituksia säätiölle suojeltavien alueiden hankintaan. Yhdistys opastaa myös METSO-ohjelman (Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman) ja WWF:n perintömetsän pariin – sen mukaan, mikä kullekin metsälle ja metsänomistajalle parhaiten sopii.

Ikimetsän ystävät ry:n jäseniä rohkaistaan, opastetaan ja tuetaan välittämään viestiä vapaaehtoisista suojelukeinoista ja metsiensuojelun tärkeydestä sekä samalla edistämään metsiensuojelumyönteisyyttä.

1.2. Suojeltavien metsien etsintä

Suojeltavaksi sopivia metsiä etsitään kiinteistövälittäjiltä ja yhteistyökumppanien välityksellä (mm. yhdistyksen jäsenet, metsänomistajat, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto). Yhdistys voi myös osallistua myynnissä olevien metsäpalstojen tai -tilojen luontokartoituksen kustannuksiin, jos ne vaikuttavat sopivalta suojelualueiksi Luonnonperintösäätiölle

2.Tapahtumat

2.1. Retket ja talkoot

Myös vuosi 2022 saattaa olla poikkeuksellinen pandemiatilanteesta johtuen. Tapahtumiin osallistuttaessa Ikimetsän ystävät ry:n pohditaan myös mahdollisten vapaaehtoisten turvallisuutta ja seurataan pandemiatilannetta aktiivisesti. Näiden puitteissa vuodelle 2022 on suunnitelmissa seuraavat tapahtumat:

  • Pidempi vaellustyylinen kevätretki Paimelan luonnonsuojelualueilla 7.5.2022.
  • Talkoot Padasjoen Rouvalassa yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa 14.5.2022
  • Koko perheen kesäretki Tiitiäisen metsään
  • Yhteisvierailu SLL:n Lopen luonnonystävien ja Nurmijärven luonnon kanssa Yli-Myllyn suojelualueelle

 

2.2 Messut ja muut tiedotus-/myyntitapahtumat

Ikimetsän ystävät ry tiedottaa toiminnastaan ja tekee Luonnonperintösäätiön työtä tunnetuksi, kun mahdollisia tapahtumia järjestetään ja niihin osallistuminen on järkevää. Tapahtumissa tehdään tiedotuksen lisäksi jäsenhankintaa sekä kerätään varoja Luonnonperintösäätiölle sen tukituotteita myymällä. Näiden tapahtumien toteutuminen on edelleen epävarmaa. Luonnonperintösäätiöpäivän oletetaan tapahtuvan kesällä 2022 ja päivän suunnittelussa ja toteutuksessa yhdistys tukee Luonnonperintösäätiö kaikin mahdollisin tavoin.

  • Maailma kylässä -festivaali Helsingin Kauppatorilla 29.5.2022
  • Tukeminen ja auttaminen Luonnonperintösäätiöpäivän toteutuksessa kesällä 2022. Päivän yhteydessä järjestettäneen myös toinen huutokauppa.
  • Turun, Tampereen tai Helsingin kirjamessut mahdollisuuksien mukaan ja mahdollisesti yhteistyönä Luonnonperintösäätiön kanssa.

 

3. Tiedotus ja yhteistyö

3.1 Internet ja sosiaalinen media

Yhdistyksen internet-sivujen päivitystä jatketaan edelleen. Sivuilla kerrotaan metsiensuojelun merkityksestä, suojelukeinoista ja mahdollisuuksista osallistua luonnonsuojelualueiden perustamista edistävään toimintaan. Lisäksi sivuilla tiedotetaan Ikimetsän ystävien tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Ikimetsän ystävät ry:n sivuille on lisätty Anni Kytömäen vuonna 2020 päivittämä Metsiensuojelun työkalupakki, jossa konkreettista tietoa ja hyviä vinkkejä metsien- ja metsäluonnon suojelusta kiinnostuneille ihmisille.

Yhdistys päivittää omia Twitter-, Instagram- ja Facebook-sivujaan aktiivisesti. Myös YouTube-kanavalle mietitään uutta sisältöä.

3.2. Jäsenposti

Ikimetsän ystävien jäsenille lähetetään viralliset jäsenkirjeet postitse tai, jos jäsen on sähköpostiosoitteensa ilmoittanut, niin sähköpostitse. Sähköpostin ja sosiaalisen median käyttöä tiedotuksessa kehitetään edelleen yhdistyksen paperinkulutuksen minimoimiseksi. Yhdistyksen tapahtumista, Luonnonperintösäätiön kuulumisista ja metsäluonnon suojeluun liittyvistä aiheista lähetetään myös jäsenkirjeet noin kuusi kertaa vuodessa MailChimp-ohjelmalla. Yhdistys osallistuu Luonnonperintösäätiön vuosijulkaisun tekoon ja julkaisemiseen ja lähettää julkaisun kaikille jäsenilleen.

3.3. Yhteistyö

Ikimetsän ystävät ry tekee yhteistyötä Luonnonperintösäätiön sekä maanomistajien, muiden luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää metsiensuojelumyönteisyyttä ja -käytäntöä eli uusien suojelualueiden syntyä ja metsien kestävämpää käyttöä.

4.Yhdistyksen talous ja hallinto

4.1. Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja lahjoituksiin. Sekä henkilöjäsenten että yritys- ja yhteisöjäsenten määrää pyritään kasvattamaan.

Talkoo- ja retkitoiminnalle on hallituksesta nimetty vastaava henkilö, kuten myös Luonnonperintösäätiöpäivän yhteydessä järjestettävälle huutokaupalle Luonnonperintösäätiön hyväksi. Kehitetään yhdistyksen vastuuhenkilöiden työnjakoa. Yhdistyksessä käytetään edelleen osa-aikaisen palkatun sihteerin mallia. Lisäksi yhdistyksen aktiiveille voidaan maksaa korvauksia projekteista (esim. retken järjestäminen tai messuvastaavana toimiminen).

4.2. Hallitus ja kokoukset

Vuosikokouksessa 2022 valittu yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen jäsenet neuvottelevat yhdistyksen asioista pääsääntöisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Alkuvuodesta 2023 Ikimetsän ystävät ry järjestää säännöissään määrätyn vuosikokouksen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen yhteydessä on mahdollisesti muutakin ohjelmaa.

Hyväksytty Ikimetsän ystävät ry:n vuosikokouksessa 26.3.2022.