IKIMETSÄN YSTÄVÄT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2023

 

1. Metsiensuojelun edistäminen ja suojelukeinoista tiedottaminen

 

Ikimetsän ystävät ry edistää metsiensuojelumyönteisyyttä. Yhdistyksen jäseniä rohkaistaan, opastetaan ja tuetaan välittämään viestiä vapaaehtoisista metsien suojelukeinoista. Tiedotamme maanomistajille Luonnonperintösäätiön suojelutyöstä ja myös valtiorahoitteisesta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta METSO:sta.

 

2. Tapahtumat

2.1. Retket ja talkoot

 

Vuodelle 2023 on suunnitelmissa seuraavat tapahtumat:

 

·         Rouvalan istutusten ja aitausten tilannetarkastus, tutustumisretki (Padasjoki)

·         Luontokävely Parkkimäen alueella (Nurmijärvi)

·         Koko perheen kesäinen metsäretki, Tiitiäisen metsä (Ylöjärvi)

·         Tutustumisretki Mikko Saarelan muistometsään ja Mastosvuoren suojelualueeseen (Ylöjärvi)

·         Tutustumisretki Mielikinmetsään (Orimattila)

·         Mahdolliset talkookohteet:

·         Helmi-ohjelman kohde Kukkialehto, (Pälkäne)

·         Helmi-ohjelman kohde Yli-Mylly, niittotalkoot (Loppi)

·         Helmi-ohjelman kohde Akanvaara (Parikkala)

2.2 Messut ja muut tiedotus-/myyntitapahtumat

 

Ikimetsän ystävät ry tiedottaa toiminnastaan ja tekee Luonnonperintösäätiön työtä tunnetuksi, kun mahdollisia tapahtumia järjestetään ja niihin osallistuminen on järkevää. Tapahtumissa Ikimetsän ystävät ry tiedottaa toiminnastaan ja tekee jäsenhankintaa. Luonnonperintösäätiölle kerätään varoja sen tukituotteita myymällä.

 

Osallistumme yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa seuraaviin tapahtumiin

 

·         Tampereen pääkirjasto Metsossa Metso goes GREEN -tapahtumapäivä 20.5.2023

·         Tammelantorin ympäristötori 5.6.2023

·         Maailma kylässä -festivaali Helsingin Suvilahdessa 27. – 28.5.2023 

·        Turun, Tampereen ja Helsingin kirjamessut

 

3. Tiedotus ja yhteistyö

 

3.1 Internet ja sosiaalinen media

 

Yhdistyksen internet-sivuilla kerrotaan metsiensuojelun merkityksestä, suojelukeinoista ja mahdollisuuksista osallistua luonnonsuojelualueiden perustamista edistävään toimintaan. Lisäksi sivuilla tiedotetaan Ikimetsän ystävien tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

 

Yhdistys päivittää omia Twitter-, Instagram- ja Facebook-sivujaan aktiivisesti. Myös YouTube-kanava on käytössä.

 

 

 

3.2 Metsiensuojelun työkalupakki

 

Anni Kytömäen laatimassa Metsiensuojelun työkalupakissa on konkreettista tietoa ja hyviä vinkkejä metsien- ja metsäluonnon suojelusta kiinnostuneille ihmisille.

 

 

3.3. Jäsenposti

 

Ikimetsän ystävien jäsenille lähetetään viralliset jäsenkirjeet postitse tai, jos jäsen on sähköpostiosoitteensa ilmoittanut, niin sähköpostitse. Sähköpostin ja sosiaalisen median käyttöä tiedotuksessa kehitetään edelleen. Yhdistyksen tapahtumista, Luonnonperintösäätiön kuulumisista ja metsäluonnon suojeluun liittyvistä aiheista lähetetään myös jäsenkirjeet noin kuusi kertaa. Yhdistys osallistuu Luonnonperintösäätiön vuosijulkaisun tekoon ja lähettää julkaisun kaikille jäsenilleen.

 

3.4. Yhteistyö

 

Ikimetsän ystävät ry tekee yhteistyötä Luonnonperintösäätiön, maanomistajien, muiden luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Metsien monimuotoisuuden vahvistaminen on ydintehtävämme.

 

4. Yhdistyksen talous ja hallinto

 

4.1. Talous

 

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja lahjoituksiin. Sekä henkilöjäsenten että yritys- ja yhteisöjäsenten määrää pyritään kasvattamaan.

 

Yhdistyksessä käytetään osa-aikaisen palkatun sihteerin ja taloudenhoitajan mallia. Hallitus nimeää vastuuhenkilöitä retkille ja talkoille. Yhdistyksen aktiiveille voidaan maksaa korvauksia projekteista (esim. retken järjestäminen tai messuvastaavana toimiminen).

 

4.2. Hallitus ja kokoukset

 

Vuosikokouksessa 2023 valittu yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen jäsenet neuvottelevat yhdistyksen asioista pääsääntöisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Alkuvuodesta 2024 Ikimetsän ystävät ry järjestää säännöissään määrätyn vuosikokouksen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen yhteydessä on mahdollisesti muutakin ohjelmaa.

 

Hyväksytty Ikimetsän ystävät ry:n vuosikokouksessa Tampereella 11.3.2023