IKIMETSÄN YSTÄVÄT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2021

  1. Metsiensuojelun edistäminen

1.1. Metsiensuojelun keinoista tiedottaminen

Vuonna 2021 Ikimetsän ystävät ry tekee tunnetuksi vapaaehtoista metsiensuojelua ja mahdollisuuksia osallistua siihen. Yhdistys pitää esillä etenkin Luonnonperintösäätiötä ja kertoo mahdollisuudesta tehdä lahjoituksia säätiölle suojeltavien alueiden hankintaan. Yhdistys opastaa myös METSO-ohjelman (Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman) ja WWF:n perintömetsän pariin – sen mukaan, mikä kullekin metsälle ja metsänomistajalle parhaiten sopii.

Ikimetsän ystävät ry:n jäseniä rohkaistaan, opastetaan ja tuetaan välittämään viestiä vapaaehtoisista suojelukeinoista ja metsiensuojelun tärkeydestä sekä samalla edistämään metsiensuojelumyönteisyyttä.

1.2. Suojeltavien metsien etsintä

Suojeltavaksi sopivia metsiä etsitään kiinteistövälittäjiltä ja yhteistyökumppanien välityksellä (mm. yhdistyksen jäsenet, metsänomistajat, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto).

  1. Tapahtumat

2.1. Retket ja talkoot

Myös vuosi 2021 on hyvin poikkeuksellinen pandemiatilanteesta johtuen. Lähes kaikki kevään ja kesän tapahtumat ovat valtakunnallisella tasolla peruttu tai järjestetään verkossa etänä, jolloin tiedotustoiminta on Ikimetsän ystävät ry:n näkökulmasta haasteellista. Myös syksyn ja talven tilanne on epävarma. Tapahtumiin osallistuttaessa Ikimetsän ystävät ry pohtii myös mahdollisten vapaaehtoisten turvallisuutta ja seuraa pandemiatilannetta aktiivisesti. Näiden puitteissa vuodelle 2021 on suunnitelmissa seuraavat tapahtumat:

Webinaari Metsäluonnon suojelusta yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistyksen kanssa. (19.5.2021)

Syysretki mahdollisuuksien mukaan.

Webinaari luonnonsuojeluun liittyen yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistyksen kanssa syksyn aikana.


2.2 Messut ja muut tiedotus-/myyntitapahtumat

Vuonna 2021 joudutaan edelleen tilanteen vuoksi perumaan monia perinteisiä suuria ja pieniä

tapahtumia. Ikimetsän ystävät ry tiedottaa toiminnastaan ja tekee Luonnonperintösäätiön työtä tunnetuksi, jos mahdollisia tapahtumia järjestetään ja niihin osallistuminen on järkevää. Tapahtumissa tehdään tiedotuksen lisäksi jäsenhankintaa sekä kerätään varoja Luonnonperintösäätiölle sen tukituotteita myymällä. Näiden tapahtumien toteutuminen on edelleen epävarmaa. Huutokaupan Luonnonperintösäätiön hyväksi odotetaan tapahtuman kesällä 2021. Tämä tapahtuma järjestetään yhteistyössä Luonnonperintösäätiön kanssa.

Huutokauppa Luonnonperintösäätiön hyväksi.

Kirjamessuille osallistuminen mahdollisuuksien mukaan.

  1. Tiedotus ja yhteistyö

 

3.1 Internet ja sosiaalinen media

Yhdistyksen internet-sivujen päivitystä jatketaan edelleen. Sivuilla kerrotaan metsiensuojelun merkityksestä, suojelukeinoista ja mahdollisuuksista osallistua luonnonsuojelualueiden perustamista edistävään toimintaan. Lisäksi sivuilla tiedotetaan Ikimetsän ystävien tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Ikimetsän ystävät ry:n sivuille on lisätty Anni Kytömäen vuonna 2020 päivittämä Metsiensuojelun ensiapupakki, jossa konkreettista tietoa ja hyviä vinkkejä metsien- ja metsäluonnon suojelusta kiinnostuneille ihmisille.

Yhdistys päivittää omia Twitter-, Instagram- ja Facebook-sivujaan aktiivisesti.

3.2. Jäsenposti

Ikimetsän ystävien jäsenille lähetetään viralliset jäsenkirjeet postitse tai, jos jäsen on sähköpostiosoitteensa ilmoittanut, niin sähköpostitse. Sähköpostin ja sosiaalisen median käyttöä tiedotuksessa kehitetään edelleen yhdistyksen paperinkulutuksen minimoimiseksi. Yhdistyksen tapahtumista, Luonnonperintösäätiön kuulumisista ja metsäluonnon suojeluun liittyvistä aiheista lähetetään myös jäsenkirjeet noin kuusi kertaa vuodessa MailChimp-ohjelmalla. Yhdistys osallistuu Luonnonperintösäätiön vuosijulkaisun tekoon ja julkaisemiseen ja lähettää julkaisun kaikille jäsenilleen.

3.3. Yhteistyö

Ikimetsän ystävät ry tekee yhteistyötä Luonnonperintösäätiön sekä maanomistajien, muiden luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää metsiensuojelumyönteisyyttä ja -käytäntöä eli uusien suojelualueiden syntyä ja metsien kestävämpää käyttöä.

  1. Yhdistyksen talous ja hallinto

4.1. Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja lahjoituksiin. Sekä henkilöjäsenten että yritys- ja yhteisöjäsenten määrää pyritään kasvattamaan.

Talkootoiminnalle on hallituksesta nimetty vastaava henkilö, kuten myös järjestettävälle huutokaupalle Luonnonperintösäätiön hyväksi. Kehitetään yhdistyksen vastuuhenkilöiden työnjakoa. Yhdistyksessä käytetään edelleen osa-aikaisen palkatun sihteerin mallia. Lisäksi yhdistyksen aktiiveille voidaan maksaa korvauksia projekteista (esim. retken järjestäminen tai messuvastaavana toimiminen).

4.2. Hallitus ja kokoukset

Vuosikokouksessa 2021 valittu yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen jäsenet neuvottelevat yhdistyksen asioista pääsääntöisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Alkuvuodesta 2022 Ikimetsän ystävät ry järjestää säännöissään määrätyn vuosikokouksen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen yhteydessä on mahdollisesti muutakin ohjelmaa.