Ikimetsän ystävät ry saa varansa pääosin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Yhdistys käyttää varansa Suomen luonnonsuojelun edistämiseen ja etenkin metsäisten luonnonalueiden säilyttämiseen.Yhdistys pyrkii tekemään tunnetuksi ikimetsiä ja muita luonnonalueita sekä niiden suojeluun tähtäävää työtä.

Kuluvan vuoden varat käytetään aina vuosikokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti.