Ikimetsän ystävät ry perustettiin tammikuussa 2005 Luonnonperintösäätiön tukiyhdistykseksi. Yhdistyksen päämääränä on metsäluonnon suojelu ja suojelumyönteisyyden kasvattaminen. Pyrimme siihen, että luonnontilaiset ja luonnontilaa kohti palautuvat metsät saisivat sen, mitä ne ansaitsevat: tulevaisuuden.

Metsän suojeleminen on metsänomistajalle nykyään taloudellisesti vähintään yhtä kannattava vaihtoehto kuin metsän hakkaaminen.

Vapaaehtoiset suojelumahdollisuudet, Luonnonperintösäätiö ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO sekä WWF:n Perintömetsä-ohjelma, antavat valinnan varaa. Ikimetsän ystävät ry toivoo osaltaan voivansa edistää uusien, luonnonsuojelulailla pysyvästi rauhoitettujen suojelualueiden syntyä, mutta myös talousmetsien luonnonarvojen parempaa huomioon ottamista.

Ikimetsän ystävät ry:n toimintamuotoja:
  • metsänomistajien ja metsistä huolestuneiden neuvonta ja tukeminen metsiensuojeluasioissa
  • tiedotus metsien biologisesta, kulttuurisesta ja sosiaalisesta merkityksestä
  • rauhoitettavaksi sopivien metsien etsiminen maastoselvityksin, ilmoituksien ja kiinteistönvälittäjien kautta –> myynnissä olevista vanhoista metsistä yhdistys vinkkaa Luonnonperintösäätiölle
  • metsäretkien ja ennallistamistalkoiden järjestäminen Luonnonperintösäätiön suojelualueille
  • uusien toimintamahdollisuuksien ideointi metsiensuojelusta kiinnostuneille.