Ikimetsän ystävät ry:n toimintakertomus 2022


Metsiensuojelun edistäminen ja varainkeruu vanhojen metsien suojelua varten
Toimintavuonna 2022 Ikimetsän ystävät ry jatkoi uurastusta monimuotoisen metsäluonnon hyväksi. Suojelunarvoisiksi arveltuja metsiä annettiin tiedoksi Luonnonperintösäätiölle ja METSO- ohjelmaan. Metsänomistajille jaettiin tietoa näistä vapaaehtoisista metsiensuojelukeinoista. Pandemian hellitettyä otettaan Ikimetsän ystävät ry matkasi jälleen kirjamessuille ja muihin tapahtumiin kertomaan vanhoista metsistä ja mahdollisuuksista torjua luontokatoa metsiä suojelemalla. Yhdistys myös keräsi varoja Luonnonperintösäätiölle ja järjesti entiseen tapaan retkiä ja talkoita.

Retket ja tapahtumat, joissa Ikimetsän ystävät ry oli järjestäjänä tai mukana
– 7.5.2022 Kävelyretki Paimelan luonnonsuojelualueilla kokosi viitisentoista kulkijaa.
– 14.5.2022 Pidettiin talkoot Padasjoen Rouvalassa yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa. –
Kiitokset Ikimetsän ystävät ry:n retki- ja talkoovastaavalle Matti Peltoselle näistä retkistä!
– 29.5.2022 Ikimetsän ystävät ry osallistui Helsingin Kauppatorilla järjestettyyn Maailma
kylässä -festivaaliin yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa.
– 11.6.2022 Taidehuutokauppa II Luonnonperintösäätiön hyväksi tuotti kaiken kaikkiaan yli
65 000 € vanhojen metsien hyväksi. Suurkiitokset taiteilijoille, huutokaupan kuratoineelle
taiteilija Taneli Eskolalle, Helanderin huutokauppakamarille sekä taideteosten uusille
omistajille unohtamatta huutokauppaidean keksinyttä Liisa Näntöä!
– Ikimetsän ystävien ja Luonnonperintösäätiön hallituksen jäsen Anni Kytömäki on
organisoinut 27.9.2022 alkanutta Luonnonperintösäätiön Raakkumetsä-kampanjaa.
Kampanjan tavoitteena on löytää suojeltava metsä jonkin raakkujoen valuma-alueelta ja
yhdistää näin metsien- ja vesiensuojelu. Kustannusosakeyhtiö Gummerus on mukana
tukemassa kampanjaa, johon sopivaa metsää etsitään ensisijaisesti Pirkanmaan raakkujokien
varrelta.
– 27. – 30.10.2022 Ikimetsän ystävät ry osallistui Helsingin kirjamessuille yhdessä
Luonnonperintösäätiön kanssa.
– 19.11.2022 Tamperelaisen AhlmanEdun luonto-ohjaajaopiskelijat järjestivät koko perheen
opastetun retken Tiitiäisen metsään Ylöjärvellä. Satumainen Tiitiäisen metsä on perustettu
Kirsi Kunnaksen kunniaksi Luonnonperintösäätiön ja kustannusosakeyhtiö WSOY:n
voimin. Ikimetsän ystävät ry osallistui tapahtuman järjestelyihin.

–  26.11.2022 Tehtiin retki Lopelle Yli-Myllyn suojelualueelle ja Luonnonvarakeskuksen
Haapastensyrjän puulajipuistoon yhdessä Lopen luonnonystävien ja Riihimäen seudun
SLL:n kanssa. Retken aikana Marika Tudeer kertoi paikallishistoriasta ja Matti Peltonen
alueen luontoarvoista. Kiitos heille!
– 3. – 4.12.2022 Ikimetsän ystävät ja Luonnonperintösäätiö osallistuivat yhteisellä osastolla
Tampereen kirjafestareille. Tapahtumassa kirjailijat Reidar Palmgren ja Anni Kytömäki
keskustelivat aiheesta ”Ikimetsät inspiraation lähteenä”. Kumpikin sujuvasanainen
keskustelija on sekä Ikimetsän ystävät ry:n että Luonnonperintösäätiön hallituksen jäsen.
– Maailma kylässä -tapahtuman, Helsingin kirjamessujen ja Tampereen kirjafestarien
yhteenlaskettu Luonnonperintösäätiön tukituotteiden myynti oli vuonna 2022 n. 17 000 €.
Lisäksi Ikimetsän ystävät osallistui tapahtumien tila- ym. kustannuksiin 3 500 eurolla.

Tiedotus ja yhdistyksen hallinto

Internetsivut, Facebook, Twitter ja Instagram
Ikimetsän ystävät ry:n internetsivut ovat osoitteessa www.ikimetsanystavat.fi. Yhdistyksen
sähköpostiosoite on info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi. Käytössä on myös Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilit, joiden seuraajamäärät ovat kasvussa: Facebookissa seuraajia on 5200, Twitterissä lähemmäs 900 ja Instagramissa yli 1700. Sosiaalinen media on auttanut tavoittamaan uusia yleisöjä.

Viestintä
Kevätkirje sekä kolme muuta vuoden mittaan lähetettyä sähköisestä tiedotetta käsittelivät Ikimetsän ystävät ry:n tapahtumia, Luonnonperintösäätiön kuulumisia sekä yleisemmin metsiensuojeluun liittyviä asioita. Suurin osa jäsenistä on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhdistykselle, mikä tuo merkittäviä säästöjä ja helpottaa tiedotusta. Myös sosiaalisen median kanavilla kerrottiin ajankohtaisista asioista. Luonnonperintösäätiön vuosilehti lähetettiin jäsenistölle paperipainatteena – toki sähköpostina niille, jotka ovat toivoneet saavansa kaiken tiedotuksen sähköisessä muodossa.

Jäsenet ja talous
Vuonna 2022 Ikimetsän ystävät ry:n jäsenmaksun maksoi 548 henkilöjäsentä. Yhteisöjäseniä on yksitoista. Lahjoituksia joko jäsenmaksun yhteydessä tai muuten saimme 1403 €. Tulot vuonna 2022 olivat yhteensä 15020 €.

Ikimetsän ystävät ry:n varat koostuivat jäsen- ja tukimaksuista. Varoilla maksettiin yleisiä
toimintakuluja. Näitä koitui mm. osa-aikaisen työntekijän palkasta, jäsenkirjeiden postituksesta, Ei mainoksia -tarrojen painatuksesta, Hämeenlinnan varastotilasta, internetsivujen ylläpidosta sekä messujen ja muiden tapahtumien kuluista.

Yhteistyö
Ikimetsän ystävät ry:n pääyhteistyökumppanina toimi vuonna 2022 edelleen Luonnonperintösäätiö. Yhteistyötä tehtiin myös Lopen luonnonystävien, Suomen luonnonsuojeluliiton Riihimäen seudun yhdistyksen, Salpausselän luonnonystävien ja AhlmanEdun kanssa. Yhdistys sai arvokasta apua myös Metsäkeskuksen ja ELY-keskusten asiantuntijoilta. Metsänomistajia ja metsiensuojelusta kiinnostuneita ihmisiä opastettiin metsiensuojeluasioissa yleisötapahtumissa sekä puhelimitse ja sähköpostitse.

Kokoukset ja yhdistyksen hallitus
Ikimetsän ystävät ry piti vuosikokouksensa hybridikokouksena 26.3.2022 Tampereella.
Hallituksen jäsenet olivat vuonna 2022 Jussi Kytömäki (puheenjohtaja), Esa Kilpi
(varapuheenjohtaja), Suvi Kolu (Salpausselän luonnonystävien edustaja), Anni Kytömäki, Liisa
Näntö (huutokauppavastaava), Matti Peltonen (talkoo- ja retkivastaava), Reijo Salmi, Marika
Tudeer, Matti Vaittinen ja Marjo Viitanen (taloudenhoitaja). Varajäseniä olivat Mira Mäkelä,
Reidar Palmgren ja Pirjo Surakka-Cooper, joka toimi myös sihteerinä.
Toiminnantarkastajana oli Helena Törhönen ja varatoiminnantarkastajana Lassi Tudeer.
Ikimetsän ystävät ry:n hallitus kokoontui vuonna 2022 sähköpostitse kuusi kertaa: 18.–22.2.,
20.–24.3., 19.–25.4., 15.–19.9., 10.–16.11. ja 18.–22.12.2022.
Lokakuussa tapahtui suuri muutos. Sihteerimme Pirjo Surakka-Cooper siirtyi toisiin tehtäviin ja
hänen tilalleen saimme Minna Nyströmin. Suuret kiitokset Pirjolle yhteistyövuosistamme ja onnea Minnalle tähän uuteen tehtävään Ikimetsän ystävät ry:n sihteerinä.

Hyväksytty Ikimetsän ystävät ry:n vuosikokouksessa 11.3.2023