Ikimetsän ystävät ry toimintakertomus 2019

Metsiensuojelun edistäminen ja varainkeruu vanhojen metsien suojelua varten.

Vuonna 2019 Ikimetsän ystävät ry etsi suojeltavia metsäkiinteistöjä myyntipalstoja seuraamalla sekä ottamalla vastaan vihjeitä potentiaalisista kohteista jäsenistöltä. Suojelunarvoisiksi arveltuja metsiä annettiin tiedoksi Luonnonperintösäätiölle ja METSO-ohjelmaan. Ikimetsän ystävät ry edisti metsien rauhoittamista myös välillisesti levittämällä metsänomistajille tietoa vapaaehtoisista metsiensuojelukeinoista, kuten Luonnonperintösäätiöstä ja valtion rahoittamasta METSO-ohjelmasta. Myös tietyn metsän tulevaisuudesta huolestuneita luontoharrastajia neuvottiin suojeluasioissa. Luonnonperintösäätiö osti ja suojeli ainakin Kokemäen Lintukankaan metsän Ikimetsän ystävät ry:n jäsenen vinkin pohjalta.

Retket ja tapahtumat, joissa Ikimetsän ystävät ry oli järjestäjänä tai mukana v. 2019

 • K50-tapahtuma Tampere-talossa Tampereella 2.3.
 • Sataman lintu- ja luontotapahtuma Lahdessa 8.5.
 • Padasjoen Rouvalassa osallistuttiin toukokuussa suojelualueella olevan pellon metsittämistalkoisiin.
 • Pöheikön Pölläys Ylöjärvellä, Mikko Saarelan muistometsäkeräys 24.5.
 • Maailma kylässä -festivaali Helsingissä 25.-26.5.
 • Sananjalka ja tuulen sävel – tarinallinen metsäkonserttisarja
 • Laipanmaalla, Pälkäneellä 15.8.
 • Oulun Sanginjoella 30.8.–1.9.
 • Ylöjärven kaupungin Hinku tulee – hyppää kyytiin! -tapahtuma 24.9.
 • Turun kirjamessut 4.-6.10.
 • Helsingin kirjamessut 24.-29.10.

Tiedotus ja yhdistyksen hallinto

Internetsivut, Facebook, Twitter

Yhdistyksen internetsivut ovat osoitteessa www.ikimetsanystavat.fi ja yhdistyksen sähköpostiosoite on info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi. Yhdistyksellä on käytössään myös Facebook- ja Twitter-tili.

Jäsentiedotus

Jäsentiedotus hoidettiin kevät- ja syyskirjeillä, jotka lähetettiin sähköpostilla sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille ja paperisena muille jäsenille. Yhdistyksen jäsenistä yli 500 on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhdistykselle, mikä merkittävästi säästää tiedotuskustannuksissa. Tiedotusta ajankohtaisista asioista tehtiin myös sosiaalisen median kanavien kautta sekä paikallisissa lehdissä julkaistujen artikkeleiden avulla. Jäsenistölle lähetettiin Luonnonperintösäätiön 14. vuosilehti paperipainatteena.

Jäsenet ja talous

Ikimetsän ystävät ry:n rekisterissä oli vuoden 2019 lopussa perusjäsenmaksun maksaneita 379 kpl, alennettua jäsenmaksua maksaneita 59 ja perhejäsenmaksuja 31 kpl. Yritys-/yhdistys- jäsenmaksun maksoi 7 kpl.

Lahjoituksia joko jäsenmaksun yhteydessä tai muuten saimme 2644 €.

Tulot olivat yhteensä 14 100 €.

Vuoden 2019 lopussa jäsenrekisteristä poistettiin ne jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan vuoden 2016 jälkeen. 15.8.2020 jäsenrekisterissä oli 709 jäsentä.

Ikimetsän ystävät ry:n varat koostuivat jäsen- ja tukimaksuista. Varoilla maksettiin yleisiä toimintakuluja. Näitä koitui mm. osa-aikaisen työntekijän palkasta, tapahtumiin osallistumisesta, jäsenkirjeiden postituksesta ja Luonnonperintösäätiön vuosilehden painatuksesta. Lisäksi talousluvuissa näkyy Ikimetsän ystävien eri tilaisuuksissa Luonnonperintösäätiön hyväksi tekemä tuotemyynti 12 000 €, joka on tuloutettu säätiölle.

Maksoimme kaikki messukulut eli yhteensä 3 700 €.

Yhteistyö

Ikimetsän ystävät ry:n pääyhteistyökumppanina toimi vuonna 2019 Luonnonperintösäätiö. Muuta yhteistyötä tehtiin Sahalahti-Seuran, Lopen luonnonystävät ry:n ja SLL:n Oulun yhdistyksen kanssa. Metsänomistajia opastettiin metsiensuojelua koskevissa kysymyksissä.

Kokoukset ja yhdistyksen hallitus

Ikimetsän ystävät piti vuosikokouksensa 23.3.2019 Tampereella. Ikimetsän ystävät ry:n hallituksessa vuonna 2019 toimivat Jussi Kytömäki (puheenjohtaja), Esa Kilpi (varapuheenjohtaja), Anni Kytömäki, Liisa Näntö, Reidar Palmgren, Matti Vaittinen, Marika Tudeer ja Matti Peltonen (talkoo- ja retkivastaava). Varajäseninä toimivat Reijo Salmi, Marjo Viitanen (taloudenhoitaja) ja Pirjo Surakka-Cooper, joka toimi myös sihteerinä.

Toiminnantarkastajana oli Helena Törhönen ja varatoiminnantarkastajana Anneli Kailokari.

Hallitus piti kokouksen kolme kertaa 1.-6.3.2019 (sähköpostikokous), 30.3.-3.4.2019 (sähköpostikokous) ja 5.-9.9.2019 (sähköpostikokous). Varsinaisten kokousten ulkopuolella neuvoteltiin sähköpostin välityksellä, puhelimitse sekä retkien ja tapahtumien yhteydessä.

Hyväksytty Ikimetsän ystävät ry:n vuosikokouksessa 12.9.2020