Ikimetsän ystävät ry toimintakertomus 2021

Metsiensuojelun edistäminen ja varainkeruu vanhojen metsien suojelua varten.

Toiminnallisesti hyvin poikkeuksellisena vuonna 2021 Ikimetsän ystävät ry etsi suojeltavia metsäkiinteistöjä myyntipalstoja seuraamalla sekä ottamalla vastaan vihjeitä potentiaalisista kohteista jäsenistöltä. Suojelunarvoisiksi arveltuja metsiä annettiin tiedoksi Luonnonperintösäätiölle ja METSO-ohjelmaan. Ikimetsän ystävät ry edisti metsien rauhoittamista myös välillisesti levittämällä metsänomistajille tietoa vapaaehtoisista metsiensuojelukeinoista, kuten Luonnonperintösäätiöstä ja valtion rahoittamasta METSO-ohjelmasta.

Retket ja tapahtumat, joissa Ikimetsän ystävät ry oli järjestäjänä tai mukana

  • Miten suojella metsäluontoa -webinaari 19.5.2021 yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistyksen kanssa. Webinaarin kutsuttuina puhujina esitelmöivät Ari-Pekka Auvinen (Luonnonperintösäätiö), Jukka Ruutiainen (Metsäkeskus) ja Johanna Viljanen (Keski-Suomen ELY-keskus).
  • Ikimetsän ystävät ry avusti Luonnonperintösäätiön huutokaupassa, joka järjestettiin 19.6. Helanderin huutokauppakamarilla Helsingissä.
  • Hallituksen jäsen Anni Kytömäki esitteli toimittajille Luonnonperintösäätiön suojelualueita ja työtä Ylöjärvellä ja Kokemäellä. Ylöjärvellä jutun Tiitiäisen metsästä teki kaupungin palkkaama kesäblogisti, ja lisäksi WWF kävi paikalla kuvaamassa YouTube-kanavalleen videon, jossa Kytömäki kertoi metsän suojeluprosessista. Kokemäellä Lintukankaan metsästä teki jutun Satakunnan Kansa.
  • 9.2021 Tutustumisretki ja rajamerkintätalkoot Utterinvuoren suojelualueella, Hauhossa.
  • Tampere kirjafestarit 4.-5.12, joissa Ikimetsän ystävät ja Luonnonperintösäätiö päivystivät paitsi omalla osastolla, myös järjestivät paneelikeskustelun Luonnonperintösäätiön toiminnasta. Paneelikeskustelua johti Ikimetsän ystävät ry:n puheenjohtaja Jussi Kytömäki.
  • Muut tapahtumat peruttiin 22.5.2021 pidettyä vuosikokousta lukuun ottamatta. Vuosikokous pidettiin hybridimallina sekä Tampereella että Meetsin välityksellä.

 

Tiedotus ja yhdistyksen hallinto

Internetsivut, Facebook, Twitter ja Instagram

Yhdistyksen internetsivut ovat osoitteessa www.ikimetsanystavat.fi ja yhdistyksen sähköpostiosoite on info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi. Yhdistyksellä on käytössään myös Facebook- ja Twitter-tili, joiden seuraajamäärät ovat kasvussa. Hieman yli vuodessa yhdistyksen Instagram-tilille seuraajia on tullut noin 1200 ja tiedotus sitä kautta on tavoittanut uusia yleisöjä. Yhdistykselle perustettiin myös YouTube-kanava, jossa esimerkiksi keväinen Metsäluonnon suojelu -webinaari on edelleen katsottavissa.

Viestintä

Viestintä hoidettiin kevätkirjeellä sekä sähköisillä tiedotteilla noin kuudesti vuodessa, jotka kertovat Ikimetsän ystävät ry:n tapahtumista, Luonnonperintösäätiön kuulumisia sekä yleisemmin metsiensuojeluun liittyvistä asioista. Yhdistyksen jäsenistä yli 500 on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhdistykselle, mikä merkittävästi säästää tiedotuskustannuksissa. Tiedotusta ajankohtaisista asioista tehtiin myös sosiaalisen median kanavien kautta. Jäsenistölle lähetettiin Luonnonperintösäätiön 16. vuosilehti paperipainatteena sekä sähköisesti niille jäsenille, jotka ovat ilmaisseet haluavansa kaiken tiedottamisen sähköisessä muodossa. Jäsenmaksulaskutusta on kehitetty, josta on tullut jäsenistöltä kiitosta.

Jäsenet ja talous

Ikimetsän ystävät ry:n rekisterissä oli vuoden 2021 lopussa perusjäsenmaksun maksaneita 457 kpl, alennettua jäsenmaksua maksaneita 72 kpl ja perhejäsenmaksuja 35 kpl. Yritys-/yhdistys- jäsenmaksun maksoi 11 kpl.

Lahjoituksia joko jäsenmaksun yhteydessä tai muuten saimme 1179€.

Tulot yhteensä 15278 €.

Ikimetsän ystävät ry:n varat koostuivat jäsen- ja tukimaksuista. Varoilla maksettiin yleisiä toimintakuluja. Näitä koitui mm. osa-aikaisen työntekijän palkasta, jäsenkirjeiden postituksesta, Ei mainoksia -tarrojen ja kangasbanderollien painatuksesta, Hämeenlinnan varastosta, WWW-sivujen ylläpidosta, postimerkkiostoista sekä Tampereen kirjamessuihin osallistumisesta. Lisäksi talousluvuissa näkyy Luonnonperintösäätiön hyväksi pidettävän huutokaupan sekä keväisen webinaarin valmistelut.

Yhteistyö

Ikimetsän ystävät ry:n pääyhteistyökumppanina toimi vuonna 2021 Luonnonperintösäätiö. Muuta yhteistyötä tehtiin Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistyksen ja Etelä-Savon piirin kanssa, Metsäkeskuksen sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Metsänomistajia sekä metsiensuojelusta kiinnostuneita ihmisiä opastettiin metsiensuojelua koskevissa kysymyksissä lähinnä puhelimitse ja sähköpostitse.

Kokoukset ja yhdistyksen hallitus

Ikimetsän ystävät piti vuosikokouksensa 22.5.2021 Tampereella. Ikimetsän ystävät ry:n hallituksessa vuonna 2021 toimivat Jussi Kytömäki (puheenjohtaja), Esa Kilpi (varapuheenjohtaja), Anni Kytömäki, Matti Peltonen (talkoo- ja retkivastaava), Liisa Näntö, Reijo Salmi, Marika Tudeer. Matti Vaittinen ja Marjo Viitanen (taloudenhoitaja). Varajäseninä toimivat Reijo Salmi, Reidar Palmgren ja Pirjo Surakka-Cooper, joka toimi myös sihteerinä.

Toiminnantarkastajana oli Helena Törhönen ja varatoiminnantarkastajana Anneli Kailokari.

Hallitus piti kokouksen neljä kertaa 9.-11.4.2021 (sähköpostikokous), 20.-21.5.2021 (sähköpostikokous), 30.6.-5.7.2021 (sähköpostikokous) ja 17.-23.11.2021 (sähköpostikokous). Varsinaisten kokousten ulkopuolella neuvoteltiin sähköpostin välityksellä, puhelimitse sekä Meet-videoneuvotteluohjelmiston avulla.

 

Hyväksytty Ikimetsän ystävät ry:n vuosikokouksessa 26.3.2022