Ikimetsän ystävät ry toimintakertomus 2020

Metsiensuojelun edistäminen ja varainkeruu vanhojen metsien suojelua varten.

Toiminnallisesti hyvin poikkeuksellisena vuonna 2020 Ikimetsän ystävät ry etsi suojeltavia metsäkiinteistöjä myyntipalstoja seuraamalla sekä ottamalla vastaan vihjeitä potentiaalisista kohteista jäsenistöltä. Suojelunarvoisiksi arveltuja metsiä annettiin tiedoksi Luonnonperintösäätiölle ja METSO-ohjelmaan. Esimerkiksi Salon Kruunuvuoren Luonnonperintösäätiö hankki
vuonna 2020 suojeluun Ikimetsän ystävien vinkin perusteella. Ikimetsän ystävät ry edisti metsien rauhoittamista myös välillisesti levittämällä metsänomistajille tietoa vapaaehtoisista metsiensuojelukeinoista, kuten Luonnonperintösäätiöstä ja valtion rahoittamasta METSO-ohjelmasta.

Retket ja tapahtumat, joissa Ikimetsän ystävät ry oli järjestäjänä tai mukana

  • 2.2020 Tampereen yliopistolla oli opiskelijoiden järjestämä paneelikeskustelu metsiensuojelusta, Ikimetsän ystävien edustajana yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Kytömäki.
  • Tampere Biennalen paneelikeskustelu ”Inspiraation portaat: luonto, taide ja toiminta” järjestettiin 25.8. Tampereen kulttuuritalo Laikussa. Luonnonperintösäätiötä edusti Anneli Jussila ja Ikimetsän ystäviä Anni Kytömäki.

Muut tapahtumat peruttiin syksyllä 23.9.2020 pidettyä vuosikokousta lukuun ottamatta.

Tiedotus ja yhdistyksen hallinto

Internetsivut, Facebook, Twitter ja Instagram

Yhdistyksen internetsivut ovat osoitteessa www.ikimetsanystavat.fi ja yhdistyksen sähköpostiosoite on info-ikimetsa@ikimetsanystavat.fi. Kesällä ja syksyllä 2020 yhdistyksen internet-sivut uusittiin kokonaan. Yhdistyksellä on käytössään myös Facebook- ja Twitter-tili sekä syksyllä 2020 perustettu Instagram-tili.

Jäsentiedotus

Jäsentiedotus hoidettiin kevät- ja syyskirjeillä, jotka lähetettiin sähköpostilla sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille ja paperisena muille jäsenille sekä syksyllä 2020 aloitetuilla sähköisillä jäsenkirjeillä, jotka kertovat Ikimetsän ystävät ry:n tapahtumista, Luonnonperintösäätiön kuulumisia sekä yleisemmin metsiensuojeluun liittyvistä asioista. Yhdistyksen jäsenistä yli 500 on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhdistykselle, mikä merkittävästi säästää tiedotuskustannuksissa. Tiedotusta ajankohtaisista asioista tehtiin myös sosiaalisen median kanavien kautta sekä paikallisissa lehdissä julkaistujen artikkeleiden avulla (Ylöjärven Uutiset). Jäsenistölle lähetettiin Luonnonperintösäätiön 15. vuosilehti paperipainatteena sekä sähköisesti niille jäsenille, jotka ovat ilmaisseet haluavansa kaiken tiedottamisen sähköisessä muodossa.

Jäsenet ja talous

Ikimetsän ystävät ry:n rekisterissä oli vuoden 2020 lopussa perusjäsenmaksun maksaneita 437 kpl, alennettua jäsenmaksua maksaneita 42 ja perhejäsenmaksuja 40 kpl. Yritys-/yhdistys- jäsenmaksun maksoi 12 kpl.

Lahjoituksia joko jäsenmaksun yhteydessä tai muuten saimme 1909,62 €.

Tulot yhteensä 15 098,62 €.

1.5.2021 jäsenrekisterissä oli 704 jäsentä.

Ikimetsän ystävät ry:n varat koostuivat jäsen- ja tukimaksuista. Varoilla maksettiin yleisiä toimintakuluja. Näitä koitui mm. osa-aikaisen työntekijän palkasta, jäsenkirjeiden postituksesta, WWW-sivujen päivityksestä, postimerkkiostoista (ennen hinnan nousua) ja Luonnonperintösäätiön vuosilehden painatuksesta. Lisäksi talousluvuissa näkyy Luonnonperintösäätiön hyväksi pidettävän huutokaupan valmistelut. Hallituksen jäsen Liisa Näntö on tehnyt erittäin suuren työn hankkiessaan lahjoituksia huutokaupan myyntikohteiksi.

Yhteistyö

Ikimetsän ystävät ry:n pääyhteistyökumppanina toimi vuonna 2020 Luonnonperintösäätiö. Muuta yhteistyötä tehtiin Lopen Luonnonystävien ja Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistyksen kanssa. Metsänomistajia sekä metsiensuojelusta kiinnostuneita ihmisiä opastettiin metsiensuojelua koskevissa kysymyksissä lähinnä puhelimitse.

Kokoukset ja yhdistyksen hallitus

Ikimetsän ystävät piti vuosikokouksensa 23.9.2020 Hämeenlinnassa. Ikimetsän ystävät ry:n hallituksessa vuonna 2020 toimivat Jussi Kytömäki (puheenjohtaja), Esa Kilpi (varapuheenjohtaja), Anni Kytömäki, Liisa Näntö, Reidar Palmgren, Matti Vaittinen, Marika Tudeer ja Matti Peltonen (talkoo- ja retkivastaava). Varajäseninä toimivat Reijo Salmi, Marjo Viitanen (taloudenhoitaja) ja Pirjo Surakka-Cooper, joka toimi myös sihteerinä.

Toiminnantarkastajana oli Helena Törhönen ja varatoiminnantarkastajana Anneli Kailokari.

Hallitus piti kokouksen viisi kertaa 2.-6.8.2020 (sähköpostikokous), 19.3.-23.3.2020 (sähköpostikokous) ja 23.-27.7.2020 (sähköpostikokous), 7.-12.9.2020 (sähköpostikokous) sekä 14.-20.12.2020 (sähköpostikokous). Varsinaisten kokousten ulkopuolella neuvoteltiin sähköpostin välityksellä, puhelimitse sekä Meet-videoneuvotteluohjelmiston avulla.

Hyväksytty Ikimetsän ystävät ry:n vuosikokouksessa 22.5.2021