Metsiensuojelun taustalla on lukuisten ihmisten tuki

Retkellä Enäjärven suojelualueella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsiensuojelu koostuu monenlaisesta toiminnasta. Rauhoitettavaksi sopivat alueet on ensinnäkin löydettävä, mikä ei käy aivan helposti; hienoja metsiä on tiedossa monilla, mutta niitä ei voida suojella yksipuolisesti. Tärkein yhteistyökumppani metsiensuojelussa on metsänomistaja.

Ikimetsän ystävät ry:n keskeisiä tehtäviä on etsiä vanhoja metsiä ja metsiensuojelusta kiinnostuneita maanomistajia. Ensisijaisesti yhdistys etsii metsiä Luonnonperintösäätiölle, mutta tarvittaessa potentiaalisista kohteista ilmoitetaan myös valtion ympäristöhallinnolle.

Yhdistyksen puitteissa tutkitaan luontoarvoja suojelemattomissa metsissä ja - dokumentoinnin vuoksi - myös Luonnonperintösäätiön jo suojelemissa metsissä. Tehtäviin kuuluu myös ns. metsänvartijatoiminta, rauhoitettujen alueiden seuranta ja valvonta.

Joitakin suojelualueita on ennallistettava eli yritettävä korjata vauriot, joita ihminen on alueilla aiemmin tehnyt. Ikimetsän ystävät ry tekee ennallistamistöitä yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa. Soille kaivettujen ojien tukkiminen on kenties tunnetuinta ennallistoimintaa, ja sitä on harjoitettu säätiönkin suojelualueilla.

Ikimetsän ystävien olennaista toimintaa on myös tiedottaminen: esillä olo tapahtumissa ja tiedotusvälineissä, suojeluvaihtoehdosta kertominen maanomistajille, metsiensuojelun merkityksen julkituonti, uusien osallistumistapojen ideointi jne. Tavoitteena on luoda toimintakenttä kaikille metsänystäville, joita Suomessakin lienee vähintään satoja tuhansia.

Luonnonperintösäätiön työn onnistumisen mittari ovat hankitut suojelualueet, suojeltu pinta-ala. Neliökilometrien kartuttamiseen tarvitaan runsaasti avustavaa taustatyötä. Ikimetsän ystävät ry on osa tätä verkostoa. Olet tervetullut mukaan!