Ikimetsän ystävien retket suunnataan tavallisesti Luonnonperintösäätiön suojelualueille. Yhdistys auttaa säätiötä hankkimaan suojelualueita, joten ne ovat erityisen kiinnostavia jäsenkunnan kannalta – metsiä, jotka voi symbolisella tasolla kokea ”omiksi”.

Retkiä on tehty mm. Enäjärven suojelualueelle Laitilaan, Topenginleijalle Kustaviin sekä Riihikosken metsään Saloon.

Tutustumisretkien lisäksi yhdistys järjestää myös talkoita. Talkooretkillä puolestaan retkeillään luonnossa ja tehdään töitä. Tyypillisiä talkootöitä ovat alueiden merkinnät, pienet ennallistamistoimet ja esimerkiksi Luonnonperintösäätiön alueilta luontoon kuulumattomien materiaalien kerääminen. Talkoiden tavoite on säilyttää ja/tai edistää luonnon monimuotoisuutta.

 

Retkistä ilmoitetaan internet-sivuilla tapahtumakalenterissa ja Ikimetsän ystäville jäsenkirjeessä.