Sinut on haastettu metsien suojelutalkoisiin!

Lähettäjä on haastanut sinut metsien suojelutalkoisiin, ryhdy ikimetsän ystäväksi!

Ikimetsän ystävät ry:n päämääränä on turvata metsäluonnon tulevaisuus. Yhdistys etsii suojelemattomia vanhoja metsiä ja edistää niiden rauhoittamista. Lisäksi yhdistys tiedottaa metsiensuojelusta sekä järjestää retkiä ja luontoaiheisia kulttuuritapahtumia metsiensuojelun hyväksi.

Sinut on haastettu metsien suojelutalkoisiin!

Lähettäjä on haastanut sinut metsien suojelutalkoisiin, ryhdy ikimetsän ystäväksi!

Ikimetsän ystävät ry:n päämääränä on turvata metsäluonnon tulevaisuus. Yhdistys etsii suojelemattomia vanhoja metsiä ja edistää niiden rauhoittamista. Lisäksi yhdistys tiedottaa metsiensuojelusta sekä järjestää retkiä ja luontoaiheisia kulttuuritapahtumia metsiensuojelun hyväksi.

Ikimetsän ystävät ry on Luonnonperintösäätiön tukiyhdistys. Säätiö ostaa lahjoitusvaroilla luonnontilaisia ja sen kaltaisia metsiä ja rauhoittaa ne luonnonsuojelulain nojalla pysyvästi. Kevääseen 2018 mennessä Luonnonperintösäätiö on onnistunut suojelemaan 78 metsäaluetta enimmäkseen eri puolilta eteläistä Suomea.

Rauhoituksen turviin säätiö on saanut mm. vehmasta tervaleppäkorpea lounaisrannikolla, harjumetsiä ja tummia kuusikoita Hämeessä, kappaleen suota Pohjanmaalla, jylhiä havumetsiä Vaara-Karjalassa ja Savossa ja vanhaa lehtimetsää rajaseudulla.

Suojeltavia alueita Ikimetsän ystävät ry etsii ensisijaisesti Suomen eteläpuoliskosta, jossa metsistä vain alle kaksi prosenttia on rauhoitettu. Luonnonperintösäätiön lisäksi yhdistys ilmoittaa suojelunarvoisista metsistä tarvittaessa myös valtion ympäristöhallinnolle – näiden vinkkienkin kautta on saatu metsää suojeltavaksi.

Ikimetsän ystävät ry tarjoaa monta tapaa toimia metsien hyväksi. Jäsenet voivat esim. osallistua vanhojen metsien etsintään, ryhtyä tietyn suojelualueen metsänvartijaksi, tulla mukaan ennallistamistalkoisiin, retkille ja muihin tapahtumiin – ja ideoida aivan uudenlaista toimintaa.

Jäsenet saavat tiedotteita, joissa kerrotaan yhdistyksen ja Luonnonperintösäätiön kuulumisista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista metsiensuojelun kentällä.

Ikimetsän ystävät ry:n jäsenmaksun suuruudet / vuosi:
Perusjäsen 25 e
opiskelija / vähävarainen 17 e
Perhejäsen 10 e
Kannatusjäsenille väh. 100 e

Ohjeet liittymiseen

www.ikimetsanystavat.fi/jaseneksi

Metsät tarvitsevat nyt kaikkien ystäviensä tukea.

 

Lisätietoja

www.ikimetsanystavat.fi

sihteeri Pirjo Surakka-Cooper
s-posti info-ikimetsa(at)ikimetsanystavat.fi